Bara det bästa är gott nog

Vår framgång bygger på att leverera städtjänster av mycket hög kvalitet.

Alla våra medarbetare får både grundläggande utbildning och vidareutbildning i såväl städmetodik som service och kundbemötande. Vi använder de senaste teknikerna och ligger i framkant med utvecklingen inom städområdet.

Vi bidrar till en bättre värld

För oss är det viktigt att aktivt kunna bidra till en mer hållbar framtid. Därför har vi valt att endast använda Såklarts produkter. Alla produkterna är CO2-kompenserade, Svanen-märkta och förpackningarna är tillverkade av returplast eller förnyelsebar råvara. Givetvis är också produkterna parfymfria, utan färgämnen och rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Lika klimatsmart för dig som för naturen och kommande generationer.

Löpande kvalitetskontroller

Våra städledare utför löpande kvalitetskontroller för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. En nyhet är vår app för kvalitetskontroller som underlättar och digitaliserar städledarnas arbete. I appen kan städledaren enkelt stämma av kvaliteten efter en bestämd checklista och därefter ta fram en rapport till kunden.

Bra arbetsmiljö

Vi är stolta över att personalomsättningen och sjukskrivningen är låg hos oss. Det ser vi som ett kvitto på att vi jobbar rätt. Hos oss ska alla kunna trivas och må bra. Det gäller såväl fysiskt som psykosocialt. Vi använder bara material som är snälla mot våra medarbetare och vi fokuserar mycket på ergonomi för att förebygga skador. Det är också viktigt att alla får möjlighet att utföra sina arbeten utan negativ stress. För oss är ett ökat välbefinnande viktigt, vilket i förlängningen skapar ett bättre arbetsresultat.

Vi städar, du kopplar av!

OKH Städ  © 2019. All rights reserved. | Producerad av Webbyrån Konsulterna